Val till kommunfullmäktige i Arboga - Ålder och kön - Arboga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Brattberget-Strömsnäs 1775 16,3% 30,2% 22,6% 30,9% 6,5% 50,7% 49,3% 2,8%  
Götlunda - Medåker 1667 11,9% 27,8% 30,2% 30,2% 4,6% 51,4% 48,6% 2,2%  
Herrängen-Ekbacken 923 20,6% 27,7% 22,0% 29,7% 5,1% 51,9% 48,1% 2,7%  
Ladubacksgärdena-N Skogen 1243 14,7% 34,3% 23,5% 27,5% 7,0% 48,0% 52,0% 2,3%  
Landsförsamlingen-Vasastaden 1106 18,8% 32,1% 24,4% 24,7% 7,5% 53,1% 46,9% 5,6%  
Prästgärdet 1083 14,2% 25,8% 24,8% 35,2% 6,2% 50,7% 49,3% 2,9%  
Ringsborg-Strömsborg 1589 24,2% 21,7% 22,1% 32,0% 6,5% 48,8% 51,2% 4,6%  
Sturestaden-Nästkvarn 1483 18,1% 21,4% 20,0% 40,5% 6,1% 46,3% 53,7% 2,3%  
Arboga 10869 17,3% 27,4% 23,8% 31,6% 6,2% 50,0% 50,0% 3,1%

http://www.val.se