Val till kommunfullmäktige i Arboga - Ålder och kön - Prästgärdet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Prästgärdet 1083 14,2% 25,8% 24,8% 35,2% 6,2% 50,7% 49,3% 2,9%  
Summa 1083 14,2% 25,8% 24,8% 35,2% 6,2% 50,7% 49,3% 2,9%

http://www.val.se