Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Rättvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Boda-Gärdsjö 1594 14,7% 23,7% 25,7% 35,9% 6,0% 53,4% 46,6% 1,4%  
Ore 918 11,0% 20,7% 27,7% 40,6% 5,0% 51,6% 48,4% 3,1%  
Rättvik C 1625 17,5% 18,6% 19,3% 44,6% 6,0% 42,4% 57,6% 2,2%  
Rättvik S 1736 11,2% 26,1% 28,6% 34,0% 4,8% 51,3% 48,7% 2,1%  
Rättvik V 1621 14,7% 25,1% 23,5% 36,6% 5,2% 50,0% 50,0% 2,1%  
Vikarbyn 1538 14,6% 27,0% 24,6% 33,7% 5,8% 51,0% 49,0% 2,3%  
Rättvik 9032 14,2% 23,8% 24,7% 37,4% 5,5% 49,8% 50,2% 2,1%

http://www.val.se