Val till kommunfullmäktige i Rättvik - Ålder och kön - Rättvik S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Rättvik S 1736 11,2% 26,1% 28,6% 34,0% 4,8% 51,3% 48,7% 2,1%  
Summa 1736 11,2% 26,1% 28,6% 34,0% 4,8% 51,3% 48,7% 2,1%

http://www.val.se