Val till kommunfullmäktige i Säter - Ålder och kön - Säter

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Gustafs N 1557 14,6% 32,4% 25,9% 27,0% 5,7% 51,8% 48,2% 1,6%  
Gustafs S 991 15,7% 28,5% 29,0% 26,8% 4,9% 52,4% 47,6% 2,4%  
Stora Skedvi 1806 15,6% 26,6% 30,1% 27,7% 5,1% 52,5% 47,5% 2,2%  
Säter 1 1314 18,0% 26,9% 22,8% 32,2% 6,2% 46,9% 53,1% 4,9%  
Säter 2 1342 13,9% 24,7% 22,1% 39,3% 5,5% 48,6% 51,4% 2,5%  
Säter 3 1712 15,2% 29,9% 30,1% 24,8% 4,9% 51,3% 48,7% 1,8%  
Säter 8722 15,5% 28,3% 26,9% 29,4% 5,4% 50,7% 49,3% 2,5%

http://www.val.se