Val till kommunfullmäktige i Säter - Ålder och kön - Stora Skedvi

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Stora Skedvi 1806 15,6% 26,6% 30,1% 27,7% 5,1% 52,5% 47,5% 2,2%  
Summa 1806 15,6% 26,6% 30,1% 27,7% 5,1% 52,5% 47,5% 2,2%

http://www.val.se