Val till kommunfullmäktige i Umeå - Ålder och kön - Umeå

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Umeå centrala 52899 32,7% 31,5% 18,0% 17,8% 7,1% 49,5% 50,5% 6,3%  
Umeå omland 41325 18,3% 35,3% 23,1% 23,3% 6,9% 50,0% 50,0% 2,3%  
Umeå 94224 26,3% 33,2% 20,3% 20,2% 7,0% 49,7% 50,3% 4,6%

http://www.val.se