Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Torshälla-Kafjärden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Edvardslund-Haga 1387 12,5% 29,9% 24,4% 33,2% 6,2% 48,8% 51,2% 4,6%  
Ekbacken 1480 28,4% 26,7% 20,2% 24,7% 6,2% 50,7% 49,3% 6,6%  
Eskilshem Röksta 1625 19,0% 29,6% 22,3% 29,1% 6,8% 48,0% 52,0% 3,4%  
Gökstensparken 1493 14,9% 26,1% 21,6% 37,4% 6,0% 47,0% 53,0% 6,1%  
Hammarby-Sundby-Vallby 1681 12,8% 33,1% 31,0% 23,1% 5,0% 52,7% 47,3% 3,3%  
Helgesta-Valhalla 1367 13,8% 30,8% 23,7% 31,7% 6,0% 50,3% 49,7% 3,7%  
Holmberget-Mälby 1553 16,3% 29,3% 23,1% 31,4% 5,0% 51,8% 48,2% 8,7%  
Krusgårdsberget 1205 19,8% 28,0% 22,8% 29,5% 6,3% 51,5% 48,5% 14,9%  
Lindhaga 1418 12,7% 39,5% 23,8% 24,0% 6,4% 49,9% 50,1% 3,0%  
Rådhustorget-Mälarbaden 1880 11,8% 33,5% 26,8% 28,0% 4,9% 52,2% 47,8% 4,6%  
Slagsta-Måsta 1302 19,8% 32,0% 21,8% 26,4% 6,3% 49,8% 50,2% 6,9%  
Årby - Navigatören 1086 20,4% 27,7% 19,2% 32,6% 5,3% 45,0% 55,0% 15,4%  
Årby-Notarien 987 24,5% 36,6% 22,1% 16,8% 11,7% 50,5% 49,5% 16,5%  
Ärsta 1272 22,0% 37,8% 22,9% 17,3% 8,6% 51,7% 48,3% 13,1%  
Torshälla-Kafjärden 19736 17,3% 31,4% 23,5% 27,7% 6,3% 50,1% 49,9% 7,3%

http://www.val.se