Val till kommunfullmäktige i Eskilstuna - Ålder och kön - Ärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ärsta 1272 22,0% 37,8% 22,9% 17,3% 8,6% 51,7% 48,3% 13,1%  
Summa 1272 22,0% 37,8% 22,9% 17,3% 8,6% 51,7% 48,3% 13,1%

http://www.val.se