Val till kommunfullmäktige i Strängnäs - Ålder och kön - Strängnäs Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Aspö 885 9,0% 30,8% 27,8% 32,3% 4,3% 52,8% 47,2% 3,6%  
Dammen-Malmby-Löt 1347 18,6% 38,7% 25,5% 17,2% 6,8% 50,8% 49,2% 4,2%  
Finninge 1083 13,8% 41,8% 24,8% 19,6% 7,1% 50,0% 50,0% 2,2%  
Mariefred C-Läggesta-Hedlandet 1518 11,5% 38,5% 22,1% 27,9% 4,3% 47,8% 52,2% 4,9%  
Slottsbrinken-Viggeby 1197 13,0% 38,3% 27,7% 21,0% 6,3% 50,3% 49,7% 3,3%  
Toresund 1316 14,2% 33,8% 26,1% 25,8% 5,9% 50,7% 49,3% 5,3%  
Tosterö 1779 16,8% 40,6% 23,8% 18,8% 7,0% 50,8% 49,2% 5,7%  
Ulvhäll-Långberget 1335 14,8% 31,7% 20,8% 32,7% 5,1% 49,0% 51,0% 3,0%  
Ytterselö-Överselö 1474 14,9% 25,5% 26,7% 32,8% 6,2% 51,2% 48,8% 4,0%  
Öster-Ekhov-Kalkudden 1436 16,6% 29,9% 26,3% 27,2% 6,8% 47,6% 52,4% 4,5%  
Strängnäs Östra 13370 14,6% 35,0% 25,0% 25,4% 6,0% 50,0% 50,0% 4,2%

http://www.val.se