Val till kommunfullmäktige i Strängnäs - Ålder och kön - Ulvhäll-Långberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ulvhäll-Långberget 1335 14,8% 31,7% 20,8% 32,7% 5,1% 49,0% 51,0% 3,0%  
Summa 1335 14,8% 31,7% 20,8% 32,7% 5,1% 49,0% 51,0% 3,0%

http://www.val.se