Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Jönköpings kommun Valkrets Syd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Barnarp 1173 13,6% 40,7% 25,9% 19,8% 4,9% 51,9% 48,1% 2,0%  
Barnarp C 1257 19,1% 34,3% 29,0% 17,6% 7,3% 50,9% 49,1% 2,8%  
Bondberget 1473 13,6% 33,3% 20,9% 32,2% 6,6% 47,1% 52,9% 2,5%  
Centrum Ö 1813 39,7% 26,8% 18,4% 15,1% 7,8% 51,1% 48,9% 5,5%  
Ekhagen N 1267 23,0% 31,3% 19,1% 26,7% 5,1% 49,6% 50,4% 5,1%  
Ekhagen S 1253 19,5% 27,1% 20,4% 33,0% 5,1% 46,8% 53,2% 4,4%  
Erik Dahlberg 1638 39,7% 28,5% 16,0% 15,8% 8,2% 47,6% 52,4% 3,2%  
Hovslätt N 1556 15,7% 33,0% 22,3% 29,0% 7,8% 47,5% 52,5% 2,2%  
Hovslätt S 1751 19,9% 35,5% 21,7% 22,8% 7,3% 50,4% 49,6% 2,6%  
Kålgården 1733 16,0% 23,4% 26,5% 34,0% 3,8% 47,2% 52,8% 2,5%  
Kättilstorp Haga m fl 1687 24,2% 32,0% 23,7% 20,2% 7,2% 50,4% 49,6% 3,5%  
Liljeholmen 1362 28,8% 30,0% 21,5% 19,7% 7,0% 43,5% 56,5% 2,3%  
Liljeholmsparken 1336 29,9% 26,0% 21,7% 22,5% 6,2% 46,3% 53,7% 2,9%  
Ljungarum 1723 16,3% 29,1% 29,4% 25,1% 6,1% 50,3% 49,7% 1,7%  
Månsarp 1080 15,6% 37,0% 19,4% 28,0% 6,5% 51,6% 48,4% 2,0%  
Norrahammar N 1722 18,5% 40,0% 18,6% 22,9% 5,7% 53,0% 47,0% 4,4%  
Norrahammar S 1692 20,3% 39,0% 20,3% 20,3% 7,4% 52,5% 47,5% 6,5%  
Råslätt 1988 22,4% 31,6% 18,5% 27,5% 5,9% 47,3% 52,7% 11,8%  
Råslätt-Lockebo 1964 33,3% 29,4% 19,4% 17,9% 9,6% 49,8% 50,2% 16,2%  
Taberg V 1170 15,0% 38,4% 22,3% 24,4% 5,8% 51,0% 49,0% 1,2%  
Taberg Ö 1263 18,8% 43,3% 15,8% 22,2% 7,8% 50,6% 49,4% 2,0%  
Tenhult-Ödestugu 1786 16,5% 41,3% 22,3% 20,0% 6,7% 50,8% 49,2% 1,0%  
Tenhult-Öggestorp 1948 19,5% 35,1% 22,1% 23,4% 6,6% 49,3% 50,7% 4,0%  
Jönköpings kommun Valkrets Syd 35635 22,1% 33,1% 21,5% 23,3% 6,7% 49,4% 50,6% 4,3%

http://www.val.se