Val till kommunfullmäktige i Jönköping - Ålder och kön - Hovslätt S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hovslätt S 1751 19,9% 35,5% 21,7% 22,8% 7,3% 50,4% 49,6% 2,6%  
Summa 1751 19,9% 35,5% 21,7% 22,8% 7,3% 50,4% 49,6% 2,6%

http://www.val.se