Val till kommunfullmäktige i Hultsfred - Ålder och kön - Ekeberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeberg 1314 19,6% 24,6% 20,9% 34,9% 6,4% 48,6% 51,4% 3,6%  
Summa 1314 19,6% 24,6% 20,9% 34,9% 6,4% 48,6% 51,4% 3,6%

http://www.val.se