Val till kommunfullmäktige i Hultsfred - Ålder och kön - Hultsfred S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Hultsfred S 1058 21,5% 29,8% 22,9% 25,9% 7,8% 49,8% 50,2% 7,1%  
Summa 1058 21,5% 29,8% 22,9% 25,9% 7,8% 49,8% 50,2% 7,1%

http://www.val.se