Val till kommunfullmäktige i Kalmar - Ålder och kön - Bergavik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Bergavik 986 14,5% 31,2% 28,4% 25,9% 5,8% 48,1% 51,9% 2,2%  
Summa 986 14,5% 31,2% 28,4% 25,9% 5,8% 48,1% 51,9% 2,2%

http://www.val.se