Val till kommunfullmäktige i Svalöv - Ålder och kön - Kågeröd - Stenestad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kågeröd - Stenestad 1788 15,6% 33,1% 25,3% 26,0% 6,2% 51,2% 48,8% 5,8%  
Summa 1788 15,6% 33,1% 25,3% 26,0% 6,2% 51,2% 48,8% 5,8%

http://www.val.se