Val till kommunfullmäktige i Svalöv - Ålder och kön - Teckomatorp - Norrvidinge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Teckomatorp - Norrvidinge 1874 18,7% 34,6% 24,0% 22,7% 7,0% 52,6% 47,4% 8,9%  
Summa 1874 18,7% 34,6% 24,0% 22,7% 7,0% 52,6% 47,4% 8,9%

http://www.val.se