Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Ålder och kön - Berga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 1551 23,3% 30,9% 25,0% 20,8% 7,3% 50,8% 49,2% 10,2%  
Summa 1551 23,3% 30,9% 25,0% 20,8% 7,3% 50,8% 49,2% 10,2%

http://www.val.se