Val till kommunfullmäktige i Eslöv - Ålder och kön - Örtofta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Örtofta 608 19,4% 39,0% 27,6% 14,0% 7,7% 51,2% 48,8% 6,6%  
Summa 608 19,4% 39,0% 27,6% 14,0% 7,7% 51,2% 48,8% 6,6%

http://www.val.se