Val till kommunfullmäktige i Falun - Ålder och kön - Kyrkbacken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Kyrkbacken 1224 18,1% 27,9% 23,6% 30,3% 5,6% 45,8% 54,2% 2,6%  
Summa 1224 18,1% 27,9% 23,6% 30,3% 5,6% 45,8% 54,2% 2,6%

http://www.val.se