Val till kommunfullmäktige i Avesta - Ålder och kön - Avesta S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Avesta S 1698 23,2% 23,1% 20,3% 33,5% 5,6% 47,8% 52,2% 4,8%  
Summa 1698 23,2% 23,1% 20,3% 33,5% 5,6% 47,8% 52,2% 4,8%

http://www.val.se