Val till kommunfullmäktige i Avesta - Ålder och kön - Karlbo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Karlbo 1555 12,9% 28,2% 27,5% 31,3% 4,8% 51,8% 48,2% 1,9%  
Summa 1555 12,9% 28,2% 27,5% 31,3% 4,8% 51,8% 48,2% 1,9%

http://www.val.se