Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg V 15686 17,2% 29,8% 24,5% 28,5% 6,3% 49,3% 50,7%   1,9%
Vänersborg Ö 13273 18,0% 29,6% 23,9% 28,5% 6,4% 49,2% 50,8%   1,6%
Vänersborg 28959 17,6% 29,7% 24,2% 28,5% 6,3% 49,3% 50,7% 1,8%

http://www.val.se