Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 6 708 20,5% 19,1% 21,2% 39,3% 5,2% 45,1% 54,9%   1,4%
Vänersborg 7 1288 14,4% 34,6% 22,5% 28,4% 7,4% 50,2% 49,8%   1,8%
Vänersborg 11 885 33,2% 20,2% 20,0% 26,6% 8,4% 51,8% 48,2%   2,7%
Vänersborg 12 1226 13,6% 25,0% 22,8% 38,6% 4,0% 45,4% 54,6%   1,1%
Vänersborg 13 1042 15,5% 24,9% 26,1% 33,6% 6,0% 48,5% 51,5%   2,3%
Vänersborg 14 972 23,0% 25,9% 25,9% 25,1% 6,6% 49,6% 50,4%   2,3%
Vänersborg 19 860 22,6% 34,7% 24,5% 18,3% 7,7% 48,8% 51,2%   1,7%
Vänersborg 23 483 16,8% 31,5% 28,0% 23,8% 6,6% 52,2% 47,8%   1,7%
Vänersborg 24 903 14,2% 38,2% 22,1% 25,5% 6,3% 50,8% 49,2%   2,5%
Vänersborg 25 1144 17,5% 30,6% 27,4% 24,6% 6,6% 51,3% 48,7%   1,2%
Vänersborg 26 488 12,3% 33,2% 30,5% 24,0% 4,5% 50,8% 49,2%   0,8%
Vänersborg 27 1140 16,9% 30,3% 24,8% 28,0% 7,5% 49,3% 50,7%   1,5%
Vänersborg 28 1184 17,0% 29,1% 19,6% 34,4% 5,7% 46,7% 53,3%   0,6%
Vänersborg 29 950 16,2% 37,5% 23,8% 22,5% 6,7% 51,4% 48,6%   1,4%
Vänersborg Ö 13273 18,0% 29,6% 23,9% 28,5% 6,4% 49,2% 50,8% 1,6%

http://www.val.se