Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 26

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 26 488 12,3% 33,2% 30,5% 24,0% 4,5% 50,8% 49,2%   0,8%
Summa 488 12,3% 33,2% 30,5% 24,0% 4,5% 50,8% 49,2% 0,8%

http://www.val.se