Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 23

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 23 483 16,8% 31,5% 28,0% 23,8% 6,6% 52,2% 47,8%   1,7%
Summa 483 16,8% 31,5% 28,0% 23,8% 6,6% 52,2% 47,8% 1,7%

http://www.val.se