Val till riksdagen - Ålder och kön - Vänersborg 28

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vänersborg 28 1184 17,0% 29,1% 19,6% 34,4% 5,7% 46,7% 53,3%   0,6%
Summa 1184 17,0% 29,1% 19,6% 34,4% 5,7% 46,7% 53,3% 0,6%

http://www.val.se