Val till riksdagen - Ålder och kön - Sundsvall

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Kommunvalkrets Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sundsvalls Andra 21441 15,9% 33,0% 23,9% 27,1% 5,6% 50,0% 50,0%   1,2%
Sundsvalls Fjärde 21541 14,8% 32,1% 25,1% 28,0% 5,4% 49,8% 50,2%   1,0%
Sundsvalls Första 15244 18,5% 30,9% 23,2% 27,4% 5,5% 48,7% 51,3%   1,4%
Sundsvalls Tredje 17026 25,1% 29,2% 20,1% 25,6% 6,7% 48,3% 51,7%   1,7%
Sundsvall 75252 18,2% 31,4% 23,3% 27,1% 5,8% 49,3% 50,7% 1,3%

http://www.val.se