Val till riksdagen - Ålder och kön - Östra Ryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Ryd 799 14,5% 34,5% 26,0% 24,9% 6,4% 50,9% 49,1%   1,3%
Summa 799 14,5% 34,5% 26,0% 24,9% 6,4% 50,9% 49,1% 1,3%

http://www.val.se