Val till riksdagen - Ålder och kön - Skällvik-Mogata

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Skällvik-Mogata 1113 13,0% 28,5% 31,4% 27,0% 5,5% 53,4% 46,6%   1,5%
Summa 1113 13,0% 28,5% 31,4% 27,0% 5,5% 53,4% 46,6% 1,5%

http://www.val.se