Val till riksdagen - Ålder och kön - Torn

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Torn 1236 12,8% 48,5% 24,7% 14,0% 5,2% 50,6% 49,4%   3,1%
Summa 1236 12,8% 48,5% 24,7% 14,0% 5,2% 50,6% 49,4% 3,1%

http://www.val.se