2014-09-16 19:16:43

Val till riksdagen - Röster - Torn

24,45%
8,97%
8,33%
3,48%
19,14%
5,22%
11,26%
13,37%
4,85%
0,92%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 89,32%
+1,16
2010: 88,16%

Röstfördelning - valdistrikt Torn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 267 24,45% -60 -8,15 327 32,60%
C Centerpartiet 98 8,97% -9 -1,69 107 10,67%
FP Folkpartiet liberalerna 91 8,33% +2 -0,54 89 8,87%
KD Kristdemokraterna 38 3,48% -9 -1,21 47 4,69%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 209 19,14% +49 +3,19 160 15,95%
V Vänsterpartiet 57 5,22% +18 +1,33 39 3,89%
MP Miljöpartiet de gröna 123 11,26% -8 -1,80 131 13,06%
SD Sverigedemokraterna 146 13,37% +60 +4,80 86 8,57%
FI Feministiskt initiativ 53 4,85% +45 +4,06 8 0,80%
ÖVR Övriga partier 10 0,92% +1 +0,02 9 0,90%
  Giltiga röster 1092 100,00% +89   1003 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 10 0,91% -6 -0,66 16 1,57%
OG Ogiltiga röster - övriga 2 0,18% +1 +0,08 1 0,10%
VDT Valdeltagande 1104 89,32% +84 +1,16 1020 88,16%
  Antal röstberättigade 1236   +79   1157  

Röstfördelning övriga partier - valdistrikt Torn

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
SPI SPI Välfärden 5 0,46% +3 +0,26 2 0,20%
DjuP Djurens parti 2 0,18% +2 +0,18    
PP Piratpartiet 2 0,18% -4 -0,42 6 0,60%
  Direktdemokraterna 1 0,09% +1 +0,09    
ENH Enhet     -1 -0,10 1 0,10%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014            
  Totalt övriga partier 10 0,92% +1 +0,02 9 0,90%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - valdistrikt Torn

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se