Val till riksdagen - Ålder och kön - Grästorps Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Norra 1460 22,7% 24,4% 22,4% 30,5% 6,0% 49,9% 50,1%   1,0%
Summa 1460 22,7% 24,4% 22,4% 30,5% 6,0% 49,9% 50,1% 1,0%

http://www.val.se