Val till riksdagen - Ålder och kön - Grästorps Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Grästorps Södra 1398 14,1% 28,3% 26,3% 31,4% 6,1% 48,9% 51,1%   1,3%
Summa 1398 14,1% 28,3% 26,3% 31,4% 6,1% 48,9% 51,1% 1,3%

http://www.val.se