Val till riksdagen - Ålder och kön - Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Uddevalla-Walkesborg-Bohusgården 1698 25,4% 20,9% 22,4% 31,3% 5,9% 44,9% 55,1%   1,6%
Summa 1698 25,4% 20,9% 22,4% 31,3% 5,9% 44,9% 55,1% 1,6%

http://www.val.se