Val till riksdagen - Ålder och kön - Resteröd-Forshälla öst

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Resteröd-Forshälla öst 1213 16,6% 28,9% 28,4% 26,1% 6,8% 50,9% 49,1%   1,7%
Summa 1213 16,6% 28,9% 28,4% 26,1% 6,8% 50,9% 49,1% 1,7%

http://www.val.se