Val till riksdagen - Ålder och kön - Borgsjö-Erikslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Borgsjö-Erikslund 609 15,9% 23,8% 29,9% 30,4% 5,6% 52,2% 47,8%   1,3%
Summa 609 15,9% 23,8% 29,9% 30,4% 5,6% 52,2% 47,8% 1,3%

http://www.val.se