Val till riksdagen - Ålder och kön - Östavall-Byberget-Överturingen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östavall-Byberget-Överturingen 660 15,2% 23,0% 27,7% 34,1% 7,9% 55,3% 44,7%   0,6%
Summa 660 15,2% 23,0% 27,7% 34,1% 7,9% 55,3% 44,7% 0,6%

http://www.val.se