Val till riksdagen - Ålder och kön - Vemdalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Vemdalen 673 14,7% 26,7% 24,5% 34,0% 6,4% 52,3% 47,7%   1,2%
Summa 673 14,7% 26,7% 24,5% 34,0% 6,4% 52,3% 47,7% 1,2%

http://www.val.se