Val till riksdagen - Ålder och kön - Härjedalen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Funäsdalen 1614 15,7% 27,9% 24,9% 31,5% 5,3% 52,2% 47,8%   2,7%
Glöte 312 14,4% 18,9% 29,8% 36,9% 3,5% 52,9% 47,1%   0,3%
Hede 1200 12,0% 24,3% 24,8% 38,9% 5,2% 50,9% 49,1%   2,1%
Lillhärdal 556 14,2% 22,1% 27,9% 35,8% 4,9% 50,4% 49,6%   1,4%
Sveg V 1139 18,8% 24,2% 20,5% 36,4% 6,8% 47,7% 52,3%   1,2%
Sveg yttre 956 16,9% 25,1% 29,3% 28,7% 6,4% 53,2% 46,8%   2,3%
Sveg Ö 840 18,3% 25,7% 27,7% 28,2% 7,0% 50,7% 49,3%   1,1%
Vemdalen 673 14,7% 26,7% 24,5% 34,0% 6,4% 52,3% 47,7%   1,2%
Ytterhogdal-Överhogdal 696 8,0% 18,7% 24,6% 48,7% 2,9% 52,4% 47,6%   1,7%
Älvros-Ängersjö 278 9,4% 16,2% 29,9% 44,6% 3,2% 54,0% 46,0%   1,1%
Härjedalen 8264 14,9% 24,3% 25,6% 35,2% 5,5% 51,3% 48,7% 1,8%

http://www.val.se