2014-09-18 12:50:47

Val till riksdagen - Röster - Härjedalen

17,15%
10,45%
2,10%
1,92%
42,91%
5,16%
2,96%
15,18%
1,48%
0,69%
M C FP KD S V MP SD FI ÖVR
Valdeltagande
2014: 82,79%
+2,22
2010: 80,58%

Röstfördelning - kommun Härjedalen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 1160 17,15% -338 -5,08 1498 22,23%
C Centerpartiet 707 10,45% +73 +1,04 634 9,41%
FP Folkpartiet liberalerna 142 2,10% -116 -1,73 258 3,83%
KD Kristdemokraterna 130 1,92% -28 -0,42 158 2,34%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 2903 42,91% -101 -1,66 3004 44,58%
V Vänsterpartiet 349 5,16% -55 -0,84 404 5,99%
MP Miljöpartiet de gröna 200 2,96% -56 -0,84 256 3,80%
SD Sverigedemokraterna 1027 15,18% +557 +8,21 470 6,97%
FI Feministiskt initiativ 100 1,48% +92 +1,36 8 0,12%
ÖVR Övriga partier 47 0,69% -2 -0,03 49 0,73%
  Giltiga röster 6765 100,00% +26   6739 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 73 1,07% -44 -0,64 117 1,71%
OG Ogiltiga röster - övriga 4 0,06% +3 +0,04 1 0,01%
VDT Valdeltagande 6842 82,79% -15 +2,22 6857 80,58%
  Antal röstberättigade 8264   -246   8510  

Röstfördelning per valdistrikt - kommun Härjedalen

Område M C FP KD S V MP SD FI ÖVR BLANK OG VDT
25,18% 14,59% 2,44% 1,63% 34,56% 3,34% 4,07% 10,92% 2,61% 0,65% 0,81%   76,64%
20,00% 7,35% 5,31% 4,90% 34,29% 5,71% 2,86% 16,73% 1,22% 1,63% 1,61%   79,81%
14,83% 14,21% 1,53% 1,84% 42,74% 3,99% 2,35% 17,38% 0,72% 0,41% 1,21%   82,50%
11,32% 7,39% 2,31% 1,39% 45,03% 4,16% 1,85% 23,79% 0,92% 1,85% 2,48%   79,86%
16,76% 7,17% 2,43% 2,87% 46,31% 8,49% 2,54% 11,47% 1,21% 0,77% 0,77%   80,25%
13,79% 9,79% 2,06% 2,19% 40,46% 4,25% 3,48% 20,88% 2,32% 0,77% 0,77% 0,13% 81,90%
12,68% 3,24% 1,03% 1,77% 54,42% 7,82% 2,21% 15,34% 1,03% 0,44% 0,73% 0,15% 81,43%
24,07% 18,23% 1,42% 1,59% 37,70% 3,72% 3,01% 9,38% 0,88%   1,40%   85,14%
10,89% 8,30% 2,58% 0,74% 51,29% 5,35% 1,66% 17,71% 0,74% 0,74% 1,09% 0,18% 78,88%
10,62% 5,31% 0,44% 1,33% 60,62% 5,31% 0,44% 15,04% 0,88%   0,44% 0,44% 82,01%
23,40% 8,51% 3,19% 1,60% 27,13% 6,38% 10,64% 13,83% 3,72% 1,60% 1,57%    
Härjedalen 17,15% 10,45% 2,10% 1,92% 42,91% 5,16% 2,96% 15,18% 1,48% 0,69% 1,07% 0,06% 82,79%

Röstfördelning övriga partier - kommun Härjedalen

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
LBPO Landsbygdspartiet Oberoende 17 0,25% +12 +0,18 5 0,07%
PP Piratpartiet 12 0,18% -16 -0,24 28 0,42%
DjuP Djurens parti 6 0,09% +6 +0,09    
ENH Enhet 6 0,09% +4 +0,06 2 0,03%
KLP Klassiskt liberala partiet 2 0,03% +2 +0,03    
  Direktdemokraterna 1 0,01% +1 +0,01    
KrVP Kristna Värdepartiet 1 0,01% +1 +0,01    
SVP Svenskarnas parti 1 0,01% +1 +0,01    
SKP Sveriges Kommunistiska Parti (SKP)     -1 -0,01 1 0,01%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 1 0,01% -12 -0,17 13 0,19%
  Totalt övriga partier 47 0,69% -2 -0,03 49 0,73%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommun Härjedalen

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast två månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se