2014-09-22 10:15:13

Val till kommunfullmäktige i Lund - Röster - Lunds Östra

20,60%
5,85%
10,50%
2,44%
22,24%
6,09%
12,96%
8,73%
3,20%
5,85%
0,00%
1,53%
M C FP KD S V MP SD FI FöNyL DemV ÖVR
Valdeltagande
2014: 86,11%
+0,77
2010: 85,34%

Röstfördelning - kommunvalkrets Lunds Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
M Moderaterna 7918 20,60% -3229 -9,93 11147 30,52%
C Centerpartiet 2249 5,85% -160 -0,75 2409 6,60%
FP Folkpartiet liberalerna 4038 10,50% -748 -2,60 4786 13,11%
KD Kristdemokraterna 939 2,44% -188 -0,64 1127 3,09%
S Arbetarepartiet-Socialdemokraterna 8549 22,24% +1041 +1,68 7508 20,56%
V Vänsterpartiet 2342 6,09% +646 +1,45 1696 4,64%
MP Miljöpartiet de gröna 4983 12,96% +657 +1,12 4326 11,85%
SD Sverigedemokraterna 3356 8,73% +1235 +2,92 2121 5,81%
FI Feministiskt initiativ 1232 3,20% +933 +2,39 299 0,82%
FöNyL FörNyaLund 2250 5,85% +2250 +5,85    
DemV Demokratisk Vänster i Lund     -623 -1,71 623 1,71%
ÖVR Övriga partier 587 1,53% +109 +0,22 478 1,31%
  Giltiga röster 38443 100,00% +1923   36520 100,00%
BLANK Ogiltiga röster - blanka 431 1,11% -68 -0,24 499 1,35%
OG Ogiltiga röster - övriga 20 0,05% +12 +0,03 8 0,02%
VDT Valdeltagande 38894 86,11% +1867 +0,77 37027 85,34%
  Antal röstberättigade 45170   +1782   43388  

Röstfördelning per valdistrikt - kommunvalkrets Lunds Östra

Område M C FP KD S V MP SD FI FöNyL DemV ÖVR BLANK OG VDT
27,73% 5,17% 16,98% 3,64% 10,51% 5,17% 14,96% 2,99% 4,20% 6,95%   1,70% 0,88%   81,94%
23,27% 4,22% 12,23% 2,45% 12,65% 10,20% 16,36% 3,88% 5,48% 7,59%   1,69% 1,50%   81,79%
17,58% 5,75% 5,92% 2,22% 31,55% 5,01% 11,01% 12,00% 2,38% 4,85%   1,73% 1,30%   85,21%
20,26% 7,18% 8,32% 3,41% 26,23% 4,41% 10,52% 12,79% 1,56% 4,76%   0,57% 1,33%   89,86%
13,88% 6,45% 8,42% 2,08% 25,36% 7,65% 16,17% 12,46% 3,39% 3,39%   0,77% 1,08%   86,61%
18,36% 10,49% 7,99% 2,50% 22,77% 2,03% 13,35% 17,88% 1,07% 2,50%   1,07% 1,06% 0,12% 86,63%
25,61% 3,88% 17,96% 3,10% 10,98% 3,44% 13,75% 3,33% 3,66% 12,31%   2,00% 1,10%   87,86%
21,16% 9,92% 7,11% 4,05% 23,22% 2,89% 7,77% 18,10% 1,98% 2,89%   0,91% 1,14% 0,08% 85,72%
23,15% 7,94% 6,57% 2,60% 32,77% 2,52% 6,95% 13,52% 1,45% 1,91%   0,61% 1,50%   88,96%
20,21% 3,30% 10,50% 2,43% 28,57% 5,93% 12,54% 8,55% 1,85% 4,76%   1,36% 1,25%   83,63%
18,37% 1,33% 12,69% 2,56% 25,00% 6,34% 11,84% 7,58% 3,13% 10,04%   1,14% 0,94%   82,06%
9,01% 2,07% 4,99% 2,19% 39,46% 15,10% 8,53% 8,53% 2,56% 4,02%   3,53% 1,08%   66,29%
17,83% 2,35% 21,24% 2,20% 16,46% 6,75% 13,81% 3,87% 2,73% 11,23%   1,52% 0,45%   89,40%
24,16% 2,47% 9,88% 3,00% 17,81% 10,58% 14,29% 4,59% 4,94% 5,29%   3,00% 0,35%   82,58%
17,88% 3,56% 14,55% 3,17% 16,33% 8,90% 16,49% 5,73% 3,48% 8,51%   1,39% 0,39%   89,82%
20,83% 4,52% 11,12% 1,79% 16,78% 7,26% 17,53% 5,18% 5,18% 7,92%   1,89% 0,93% 0,09% 84,74%
24,03% 4,90% 19,13% 2,26% 8,11% 5,75% 14,33% 3,30% 4,52% 12,06%   1,60% 0,56%   83,62%
26,52% 4,21% 13,39% 1,46% 15,28% 7,90% 14,76% 3,95% 3,18% 8,24%   1,12% 0,60% 0,26% 86,40%
22,67% 3,64% 7,59% 2,57% 25,13% 4,92% 12,83% 11,02% 2,57% 5,13%   1,93% 0,85%   76,73%
22,02% 7,19% 9,16% 3,13% 28,20% 4,14% 9,08% 8,94% 1,16% 6,18%   0,80% 0,72% 0,14% 89,95%
19,83% 9,65% 8,02% 2,31% 32,18% 2,85% 8,64% 10,34% 1,23% 3,70%   1,23% 1,82% 0,15% 83,78%
22,04% 9,45% 9,96% 2,89% 26,13% 2,98% 8,43% 10,21% 1,87% 4,51%   1,53% 1,09%   86,21%
20,70% 10,16% 6,97% 2,45% 28,78% 3,56% 7,20% 13,50% 1,19% 4,15%   1,34% 0,88% 0,07% 87,98%
20,14% 4,10% 13,35% 1,64% 15,81% 5,74% 20,61% 3,51% 5,15% 8,43%   1,52% 1,95%   86,49%
16,75% 7,61% 15,57% 1,35% 12,18% 6,94% 23,35% 7,95% 2,88% 4,06%   1,35% 0,34%   88,24%
17,52% 5,96% 13,71% 2,38% 18,12% 5,60% 19,67% 4,29% 5,72% 4,53%   2,50% 2,10% 0,23% 71,29%
17,83% 5,33% 12,11% 2,23% 12,02% 12,11% 18,90% 2,71% 10,66% 2,81%   3,29% 0,96% 0,19% 75,43%
26,73% 8,41% 4,95% 1,73% 28,14% 1,89% 7,15% 16,35% 1,02% 2,75%   0,86% 1,62% 0,08% 86,15%
19,97% 9,69% 5,14% 1,16% 29,16% 2,82% 7,04% 19,64% 1,08% 3,56%   0,75% 1,71%   84,57%
26,09% 10,12% 5,50% 1,40% 25,31% 1,92% 7,33% 17,10% 1,31% 2,44%   1,48% 1,80%   88,54%
26,10% 2,90% 12,65% 2,90% 17,29% 3,94% 11,95% 5,92% 2,67% 12,76%   0,93% 1,37%   81,23%
17,28% 3,02% 8,87% 2,56% 24,86% 10,33% 13,62% 6,12% 3,20% 8,59%   1,55% 0,91%   83,83%
17,95% 4,00% 11,46% 1,51% 25,62% 9,95% 14,38% 4,65% 4,43% 3,78%   2,27% 0,54% 0,11% 84,71%
7,59% 2,96% 7,32% 1,83% 21,36% 16,91% 22,49% 3,14% 7,93% 6,02%   2,44% 0,43% 0,17% 88,91%
22,96% 4,77% 11,83% 3,38% 18,19% 4,97% 17,50% 5,47% 3,08% 5,37%   2,49% 1,08%   83,70%
23,46% 6,03% 9,52% 2,55% 17,02% 7,24% 18,36% 4,83% 6,84% 2,68%   1,47% 2,10% 0,13%  
Lunds Östra 20,60% 5,85% 10,50% 2,44% 22,24% 6,09% 12,96% 8,73% 3,20% 5,85%   1,53% 1,11% 0,05% 86,11%

Röstfördelning övriga partier - kommunvalkrets Lunds Östra

Förk. Parti Antal
2014
Andel
2014
Antal
+/-
Andel
+/-
Antal
2010
Andel
2010
PP Piratpartiet 341 0,89% -33 -0,14 374 1,02%
DjuP Djurens parti 97 0,25% +97 +0,25    
SPI SPI Välfärden 45 0,12% +45 +0,12    
K Kommunistiska Partiet 25 0,07% -27 -0,08 52 0,14%
  Röster på partier som ej beställt valsedlar 2014 79 0,21% +27 +0,06 52 0,14%
  Totalt övriga partier 587 1,53% +109 +0,22 478 1,31%

Röster på partier som ej beställt valsedlar - kommunvalkrets Lunds Östra

Länsstyrelsen skall ha redovisat dessa röster senast tre månader efter valdagen.

Partibeteckning Antal
2014

Rådata samtliga partier som ej beställt valsedlar

http://www.val.se