Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Lunds Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Krafts rote 1523 50,9% 18,4% 13,3% 17,4% 10,6% 49,0% 51,0% 8,3%  
Centrum, Vårfru rote 1472 36,9% 25,0% 21,0% 17,1% 9,0% 49,7% 50,3% 8,7%  
Dalby, Centrum-Nyvång 1447 15,3% 33,7% 21,1% 29,9% 6,1% 47,8% 52,2% 3,3%  
Dalby, Norrevång 1587 13,3% 33,3% 23,4% 30,1% 4,8% 49,8% 50,2% 3,4%  
Dalby, Pinnmöllan-Rökepipan 1068 17,6% 38,5% 28,1% 15,8% 5,7% 48,6% 51,4% 4,6%  
Dalby, Stationen-Påskagänget 980 16,1% 45,4% 23,0% 15,5% 5,9% 51,9% 48,1% 4,9%  
Galjevången 1038 36,8% 17,9% 18,0% 27,3% 8,6% 50,2% 49,8% 4,6%  
Genarp, Ekesvång 1429 13,0% 37,3% 28,3% 21,4% 6,2% 50,8% 49,2% 4,9%  
Genarp, Slätterna 1494 12,8% 36,3% 24,4% 26,4% 7,4% 49,3% 50,7% 3,3%  
Linero, Gårdarike 1246 20,8% 40,3% 22,6% 16,3% 6,3% 48,2% 51,8% 6,9%  
Linero, Tre högars park 1299 18,6% 27,9% 25,7% 27,8% 6,5% 49,3% 50,7% 7,9%  
Linero, Vikingaparken 1252 26,1% 34,1% 21,9% 17,9% 5,4% 50,7% 49,3% 11,4%  
Mårtens Fälad 1481 17,6% 36,1% 25,5% 20,9% 7,8% 50,8% 49,2% 4,1%  
Mårtenslund 689 24,8% 21,6% 22,4% 31,2% 6,1% 42,5% 57,5% 4,2%  
Nilstorp 1444 25,1% 28,5% 24,4% 22,0% 8,2% 48,7% 51,3% 4,7%  
Nöden 1265 36,0% 22,5% 19,4% 22,1% 6,4% 46,3% 53,7% 5,3%  
Olshög-Professorsstaden 1276 35,9% 21,9% 18,3% 23,8% 7,6% 51,0% 49,0% 10,1%  
Revingelyckan-Margretedal 1360 41,5% 26,2% 15,2% 17,0% 6,2% 49,2% 50,8% 4,4%  
Råbylund-Norränga 1229 24,9% 42,5% 19,5% 13,1% 6,4% 49,8% 50,2% 11,7%  
Sandby, Fågelsång-Assarhusa 1543 11,8% 36,2% 26,7% 25,3% 6,2% 50,7% 49,3% 4,5%  
Sandby, Kyrkovång 1578 15,0% 36,2% 20,3% 28,5% 6,3% 47,3% 52,7% 4,5%  
Sandby, Västervång-Hardeberga 1378 16,5% 37,7% 22,2% 23,5% 7,5% 49,7% 50,3% 3,8%  
Sandby, Östervång-Revinge 1547 13,4% 35,1% 23,7% 27,9% 6,3% 49,7% 50,3% 2,6%  
Stampelyckan-Planetstaden 1007 41,9% 26,4% 17,7% 14,0% 8,9% 48,5% 51,5% 9,9%  
Torna Hällestad 672 16,4% 36,6% 30,1% 17,0% 7,9% 50,0% 50,0% 6,1%  
Tuna 1205 67,6% 14,9% 5,6% 12,0% 15,6% 57,0% 43,0% 21,7%  
Ulrikedal 1384 76,4% 13,9% 3,6% 6,0% 13,1% 54,9% 45,1% 16,2%  
Veberöd, Björkhaga-Trulsbo 1502 14,3% 35,4% 22,6% 27,7% 7,1% 49,7% 50,3% 3,5%  
Veberöd, Gamla byn 1452 15,3% 32,2% 23,1% 29,4% 6,0% 48,3% 51,7% 3,7%  
Veberöd, Idala 1318 16,5% 39,3% 25,0% 19,2% 6,6% 50,5% 49,5% 4,7%  
Vipelyckan 1076 9,3% 18,1% 18,1% 54,5% 3,4% 41,3% 58,7% 4,7%  
Östra Torn, Gåsatoften 1317 22,6% 29,7% 22,7% 25,1% 5,9% 47,8% 52,2% 8,2%  
Östra Torn, Orkesterparken 1099 26,2% 50,7% 14,4% 8,7% 8,0% 47,3% 52,7% 10,6%  
Östra Torn, Spexaren 1298 17,8% 44,6% 21,3% 16,3% 7,7% 46,8% 53,2% 7,3%  
Östra Torn, Vänortsparken 1215 29,2% 42,1% 18,7% 10,0% 5,9% 52,0% 48,0% 12,2%  
Lunds Östra 45170 25,3% 32,0% 20,9% 21,8% 7,3% 49,4% 50,6% 6,8%

http://www.val.se