Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Dalby, Norrevång

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Norrevång 1587 13,3% 33,3% 23,4% 30,1% 4,8% 49,8% 50,2% 3,4%  
Summa 1587 13,3% 33,3% 23,4% 30,1% 4,8% 49,8% 50,2% 3,4%

http://www.val.se