Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Centrum, Vårfru rote

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum, Vårfru rote 1472 36,9% 25,0% 21,0% 17,1% 9,0% 49,7% 50,3% 8,7%  
Summa 1472 36,9% 25,0% 21,0% 17,1% 9,0% 49,7% 50,3% 8,7%

http://www.val.se