Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Sandby, Fågelsång-Assarhusa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Sandby, Fågelsång-Assarhusa 1543 11,8% 36,2% 26,7% 25,3% 6,2% 50,7% 49,3% 4,5%  
Summa 1543 11,8% 36,2% 26,7% 25,3% 6,2% 50,7% 49,3% 4,5%

http://www.val.se