Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Östra Torn, Spexaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Östra Torn, Spexaren 1298 17,8% 44,6% 21,3% 16,3% 7,7% 46,8% 53,2% 7,3%  
Summa 1298 17,8% 44,6% 21,3% 16,3% 7,7% 46,8% 53,2% 7,3%

http://www.val.se