Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Dalby, Stationen-Påskagänget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Dalby, Stationen-Påskagänget 980 16,1% 45,4% 23,0% 15,5% 5,9% 51,9% 48,1% 4,9%  
Summa 980 16,1% 45,4% 23,0% 15,5% 5,9% 51,9% 48,1% 4,9%

http://www.val.se