Val till kommunfullmäktige i Lund - Ålder och kön - Galjevången

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-09-15

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Galjevången 1038 36,8% 17,9% 18,0% 27,3% 8,6% 50,2% 49,8% 4,6%  
Summa 1038 36,8% 17,9% 18,0% 27,3% 8,6% 50,2% 49,8% 4,6%

http://www.val.se